28 พ.ย.

ปาล์มน้ำพุ Carpentaria acuminata (H. Wendl. & Drude) Becc.

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

ปาล์มน้ำพุ Carpentaria acuminata (H. Wendl. & Drude) Becc.

ปาล์มน้ำพุ Carpentaria acuminata (H. Wendl. & Drude) Becc.