28 พ.ย.

กล้วยพัด Ravenala madagascariensis Sonn.

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

กล้วยพัด Ravenala madagascariensis Sonn.

กล้วยพัด Ravenala madagascariensis Sonn.