02 พ.ย.

พยับเมฆ Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

พยับเมฆ Orthosiphon aristatus (Blume) Miq.