02 พ.ย.

Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham.

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 พ.ย. 2017 โดย : Editorial Team หมวดหมู่ :

Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham.