พรรณไม้กลุ่มอื่น ๆ ที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะกลุ่มและไม่ตรงกับกลุ่มอื่นข้างต้น ปาล์ม เป็นพรรณไม้ที่จัดอยู่ในวงศ์ปาล์มหรือมะพร้าว