วิธีใช้งาน :

ใช้เมาส์คลิกลากเพื่อเลื่อนแผนที่, คลิกที่เครื่องหมาย + – เพื่อขยายหรือย่อแผนที่, คลิกที่สัญลักษณ์  เพื่อดูรายละเอียดสถานที่, คลิกที่สัญลักษณ์  เพื่อเปิดเมนูพิเศษ