พรรณไม้ที่มีอายุปีเดียวหรือหลายปี ส่วนของลำต้นและกิ่งก้านเลื้อยพัน โดยการบิดตัวหรือมีอวัยวะพิเศษใช้ยึดเกาะเกี่ยวไปตามที่อาศัย มักมีการแตกกิ่งก้านสาขาเข้าหาแสง