พรรณไม้ที่มีขนาดเล็ก มักมีการเจริญเติบโตที่มีส่วนของลำต้นแตกแขนงทอดเลื้อยไปตามผิวดินหรือใกล้ระดับดิน โดยอาจจะมีส่วนปลายกิ่งหรือและส่วนอวัยวะสืบพันธุ์ชูตั้งตรง