ร้านจำหน่ายพันธุ์ไม้ที่ได้ทำการสำรวจแบ่งเป็น 3 พื้นที่ คือ บริเวณหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า จังหวัดนครนายก บริเวณตลาดไม้ดอกไม้ประดับบางบัวทอง และซอยวัดพระเงิน จ.นนทบุรี และหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับบ้านดงบัง จ. ปราจีนบุรี 

แผนที่แสดงบริเวณพื้นที่สำรวจหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า

วิธีใช้งาน :

ใช้เมาส์คลิกลากเพื่อเลื่อนแผนที่, คลิกที่เครื่องหมาย + – เพื่อขยายหรือย่อแผนที่, คลิกที่สัญลักษณ์  เพื่อดูรายละเอียดสถานที่, คลิกที่สัญลักษณ์  เพื่อเปิดเมนูพิเศษ