ที่อยู่ที่ติดต่อ

Unnamed Road, ตำบล บางปลากด อำเภอ องครักษ์ นครนายก 26120 ประเทศไทย

รายชื่อพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่าย

ข้อมูลจากแบบสอบถามข้อมูลเกษตรกร กันยายน-ธันวาคม 2559