ตารางแสดงชื่อพันธุ์ไม้ ชนิดภาชนะ ขนาดภาชนะ และราคา ของพันธุ์ไม้ที่มีจำหน่ายในหมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับคลองสิบห้า อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  

 

[table id=6 /]

ที่มา:

  • จากการสำรวจพื้นที่ในช่วงเดือน กันยายน-ธันวาคม 2559
  • ราคาและรายการพันธุ์ไม้อาจมีการเปลี่ยนแปลง

 

วิธีการใช้งาน:

คลิกที่   เพื่อเลือกจำนวนแถวที่จะแสดงใน 1 หน้า

ค้นหาพันธุ์ไม้ที่ต้องการโดยพิมพ์ชื่อพันธุ์ไม้ในช่อง 

คลิกที่    เพื่อจัดเรียงข้อมูลตามลำดับจากมากไปน้อย หรือจากน้อยไปมาก

คลิกที่  เพื่อดูข้อมูลหน้าก่อน หรือหน้าถัดไป