30 ม.ค.

บารมีมหาเศรษฐี Dieffenbachia sp.

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 ม.ค. 2020 หมวดหมู่ : FAMILY ARACEAE

บารมีมหาเศรษฐี
ชื่อวิทยาศาสตร์: Dieffenbachia sp.
วงศ์: ARACEAE
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบค่อนข้างกลม หนาและแข็ง แผ่นใบสีเขียวเข้ม เส้นกลางใบและเส้นใบสีขาว ก้านใบสั้น
การปลูกเลี้ยงและการใช้ประโยชน์
การปลูกเลี้ยง
ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดร่มรำไร
การขยายพันธุ์
แยกหน่อ
การใช้ประโยชน์
ปลูกประดับในอาคาร ปลูกประดับสวน ปลูกเป็นไม้กระถาง