รายงานสภาพอากาศประจำวันจากสถานีตรวจอากาศ Digital Farm System K-15 ที่ตั้งสถานี ตำบลคลองปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แสดงค่าต่างๆ ณ เวลาปัจจุบัน ได้แก่ ความเปียกใบ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ปริมาณการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ปริมาณน้ำฝนประจำวัน ปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดเดือน และปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดปี ปรับปรุงข้อมูลทุก 1 นาที

คลังเก็บข้อมูลรายงานสภาพอากาศประจำวันย้อนหลัง คลิกที่นี่ เพื่อค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูล

 


ความเปียกใบ (ระดับ)
ความเปียกใบ (ระดับ)
ความเปียกใบ (ระดับ)
ความเปียกใบ (ระดับ)
ความเร็วลม (กม./ชม.)
ความเร็วลม (กม./ชม.)
ความเร็วลม (กม./ชม.)
ความเร็วลม (กม./ชม.)
 ทิศทางลม (องศา)
ทิศทางลม (องศา)
ทิศทางลม (องศา)
ทิศทางลม (องศา)

ค่าอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณแสง

อุณหภูมิอากาศ (องศาเซนเซียส)
อุณหภูมิอากาศ (องศาเซนเซียส)
อุณหภูมิอากาศ (องศาเซนเซียส)
อุณหภูมิของอากาศ (องศาเซนเซียส)
ความชื้นในอากาศ (%)
ความชื้นในอากาศ (%)
ความชื้นในอากาศ (%)
ความชื้นในอากาศ (%)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (องศาเซนเซียส)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (องศาเซนเซียส)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (องศาเซนเซียส)
อุณหภูมิจุดน้ำค้าง (องศาเซนเซียส)
ความชื้นในดิน (%)
ความชื้นในดิน (%)
ความชื้นในดิน (%)
ความชื้นในดิน (%)
การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ (วัตต์/ตร.ม.)
การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ (วัตต์/ตร.ม.)
การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ (วัตต์/ตร.ม.)
การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ (วัตต์/ตร.ม.)

รายงานปริมาณน้ำฝนประจำวัน

ปริมาณน้ำฝนประจำวัน (มิลลิเมตร)
ปริมาณน้ำฝนประจำวัน (มิลลิเมตร)
ปริมาณน้ำฝนประจำวัน (มิลลิเมตร)
ปริมาณน้ำฝนประจำวัน (มิลลิเมตร)

รายงานปริมาณน้ำฝนสะสม

ปริมาณน้ำฝนสะสมเดือนนี้ (มิลลิเมตร)
ปริมาณน้ำฝนสะสมเดือนนี้ (มิลลิเมตร)
ปริมาณน้ำฝนสะสมปีนี้ (มิลลิเมตร)
ปริมาณน้ำฝนสะสมปีนี้ (มิลลิเมตร)


ที่มา:

รายงานข้อมูลสภาพอากาศจาก สถานีตรวจอากาศคลองสิบห้า ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
เว็บไซต์ Thai Digital Farm System http://digital-farm.sci.ku.ac.th/

ติดต่อ:

ผศ.ดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข (อ.บอย) ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Email: chatchawal.w@ku.ac.th