24 ก.ย.

ข้อมูลภูมิอากาศ 24 กันยายน 2561

ข้อมูลภูมิอากาศจากสถานีตรวจอากาศ Digital Farm System

Station #1 : ต.บางปลากด จ.นครนายก

คลิกที่ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดข้อมูล

HISTORICAL CLIMATE DATA [ 24-09-2018 ]