รายงานสภาพอากาศจากสถานีตรวจอากาศ Digital Farm System K-15 ที่ตั้งสถานี ตำบลคลองปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก แสดงค่าต่างๆ ณ เวลาปัจจุบัน ได้แก่ ความเปียกใบ ความเร็วลม ทิศทางลม อุณหภูมิของอากาศ ความชื้นในอากาศ อุณหภูมิจุดน้ำค้าง ปริมาณการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ ปริมาณน้ำฝนประจำวัน ปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดเดือน และปริมาณน้ำฝนสะสมตลอดปี

          นอกจากนี้ ผู้สนใจยังสามารถค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลสภาพอากาศประจำวันย้อนหลังได้จาก รายงานข้อมูลภูมิอากาศประจำวัน หรือเลือกค้นหาจากคลังเก็บข้อมูลรายเดือน